Algemene verkoopsvoorwaarden

Voor al onze verkopen gelden onderstaande leverings-, betalings-, en verkoopvoorwaarden.
 

1. Door het overmaken van een bestelling besluit de koper deze algemene verkoopvoorwaarden, de voorwaarden die de koper op zijn eigen document drukt.

2. Al onze facturen zijn, zonder korting, betaalbaar contant binnen de 5 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. De verhoogde bedragen zijn vermenigvuldigd in Euro (€)

4. Bij elke vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder eerdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar, en dit vanaf de vervaldag, afhankelijk van de verwijderde eventuele vernietigde.

5. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur worden aangenomen met een aangenomen schadeloosstelling van 20%, dit met een minimum van 75,00€, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten en dit na een ingebrekestelling per aangenomen schrijven.

6. De vermoedelijke leveringstermijnen zijn definitieve indicatief.De verkoper zal deze naar het beste vermogen naleven, zonder dat vertragingen de koper enig recht op vernietiging of annulering geven.

7. Een bestelling in uitvoering kan niet gewijzigd noch opgezegd worden.

8. Alle klachten, in het bijzonder betreffende hoeveelheid, kwaliteit en conformiteit van de goederen, moet de verkoper om geldig te zijn, onmiddellijk en tien laatste 48u na ontvangst der goederen per aangemeld schrijven worden overgemaakt.Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, de koper geeft geen recht tot uitstel van betaling.

9. Indien de koper zich verbindt tot het personaliseren van Lov'elly Skin-artikelen en/of verpakkingen met naam, logo, slogan,... van de koper, wordt besloten als erkend.Tekeningen, ontwerpen, clichés, drukfilmen, (mouleer)vormen, stansmessen en door de verkoper vervaardigt en/of berekend, deel uit van het materiaal van de verkoper.De koper mag er, behoudt schriftelijk akkoord, de afgifte niet van eisen.

10. Slechts de Belgische wetgeving is van toepassing.

11. In geval van procedure is enkel de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.

Belgisch ontwikkeld & geproduceerd labo Lov’elly Skin is een exclusief label. Pure ingrediënten en unieke samenstellingen maken deze lijn zo bijzonder. De zalige texturen en subtiele natuurlijke aroma’s zijn zowel geschikt voor vrouwen als mannen.

Samen dragen we zorg voor je huid.

Contacteer ons

BE 0883 607 147